MONTÁŽ  A  SERVIS TEPELNÝCH  ZARIADENÍ

Harmann Plus s. r. o., Krátka 5, Dolné Lovčice 919 27

Krátla 5, 919 27 Dolné Lovčice
mobil. +421 905 727 611
e-mail: pharmann@harmann.sk

IČO: 47458054

IČ DPH: SK2023892090

DIČ: 2023892090

Firma Harmann vznikla v roku 1992 ako dodávateľsko-montážna firma, na základe dlhoročných skúseností v energetike, konkrétne v oblasti tepelnej techniky a vykurovacích systémov.

Svoju činnosť firma postupne rozšírila aj na montáž plynových zariadení a solárnej techniky.
Firma Harmann spol. s r. o. úzko spolupracuje so zahraničnými firmami.

Počas svojej činnosti firma zrealizovala viacero stavieb v priemyselnej oblasti, v oblasti školstva, zdravotníctva, bankovníctva a bytovej výstavby. Firma sa zaoberá aj obchodnou a poradenskou činnosťou a tiež realizáciou projektovej a rozpočtovej dokumentácie.HARMANN - výhradné zastúpenie firmy DREIZLERwww.dreizler.com

www.dreizler.sk